اعطای خودروی رایگان به این دسته از فرهنگیان و معلمان/ جزییات

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400576653383680/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%2F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری