اعتراض 100 هزار مودی به مالیات خانه های خالی/ 150 میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس گرفته شد

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64770491/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%2F-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری