اعتراض مهرزاد معدنچی ملی پوش سابق فوتبال به گرانی خودرو و قطع گاز !

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: ورزشی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66412834/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری