اظهار نظر عجیب یک مقام مسئول در مورد قیمت خودرو

رئیس انجمن همگن قطعات با تاکید بر اینکه خودرو در ایران گران نیست گفت: قدرت خرید مردم پایین است اما برخی دوست دارند به گرانی خودرو در کشور اشاره کنند. – برای همین مردم نمی خرند. بیان فردا، رئیس اتحادیه قطعات همگن تایید کرد که این خودرو در ایران گران نیست.
منبع خبر: بیانیه فردا
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020604385987848192/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری