اظهارات جنجالی مدیرعامل ساپیا درباره کم کردن یک آپشن برخی از خودروهابه گزارش ساناپرس، اظهارات جنجالی مدیرعامل ساپیا درباره کم کردن یک آپشن برخی از خودروها مدیر عامل سایپا درپاسخ به سئوالاتی مبنی بر علت کاهش آپشن های برخی خودرو ها این خودروسازی اظهارات عجیبی را مطرح کرد. – مدیر عامل سایپا درپاسخ به سئوالاتی مبنی بر علت کاهش آپشن های برخی …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020630530879903744/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری