اظهارات جنجالی مدیرعامل ساپیا درباره کم کردن یک آپشن برخی از خودروهامدیر عامل سایپا درپاسخ به سئوالاتی مبنی بر علت کاهش آپشن های برخی خودرو ها این خودروسازی اظهارات عجیبی را مطرح کرد. مدیر عامل سایپا درپاسخ به سئوالاتی مبنی بر علت کاهش آپشن های برخی خودرو های خود جواب غافلگیرگننده ای داد! – به تازگی، سایپا امکاناتی مثل فرمان D کات و شیشه …
منبع خبر: محیا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020609975940421632/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری