اطلاعیه کارگروه رسیدگی کننده به وضعیت شرکت رضایت خودرو طراوت نوین تاکستان و اموال محمد غفاریکارگروه شرکت های خودرویی استان قزوین در اطلاعیه ای از توقیف اموال غفاری، همسر و اطرافیان او خبر داده و گفت: شناسایی و توقیف اموال ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه شرکت های خودرویی استان قزوین در اطلاعیه اعلامم کرد: اموال محمد غفاری مالک شرکت پیش فروش خودرو …
منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020648873083312128/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری