اسماعیل گرامی مقدم: بازگشت گشت ارشاد مردم را از صندوق های رای دور می کند

منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020443807491528704/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%3A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری