استقرار 17 جایگاه و 18 دستگاه خودروی سوخت رسان سیار در مرزهای خروجی زائران اربعینمدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از استقرار 17 دستگاه سوخت رسان سیار و اعزام 18 دستگاه خودروی سوخت رسان در مرزهای 6گانه خروجی زائران مراسم اربعین حسینی خبر داد و گفت: – حجم ذخایر نفت گاز کشور برای سوخت رسانی مطلوب به نقاط مرزی در مقایسه با پارسال، 700 میلیون لیتر افزایش …
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020656126083270656/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری