استخدام مدیر فروش در فانوس طلایی فردوس در تهران

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302419638403072/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری