استخدام تکنسین مکانیک جهت تعمیرات از تهران و البرزیک شرکت معتبر جهت کادر خود در زمینه خدمات پس از فروش خودرو در جاده مخصوص تهران از افراد واجد شرایط زیر از استان های تهران و البرز دعوت به همکاری می نماید. – یک شرکت معتبر جهت کادر خود در زمینه خدمات پس از فروش خودرو در جاده مخصوص تهران از افراد واجد شرایط زیر از استان های …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020656298942758912/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری