از اعتراضات خانواده بهمن موتور چه خبر؟/ کارگران: با خلف وعده ، بیشتر اعتراض می کنیم /مدیران: تضمینی برای امنیت شغلی نمی دهیم

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65790342/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%9F%2F-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%81

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری