از اعتراضات خانواده بهمن موتور چه خبر؟/ کارگران: با خلف وعده ، بیشتر اعتراض می کنیم /مدیران: تضمینی برای امنیت شغلی نمی دهیمبرای توسعه تولید خودرو ابزار های فراوانی مانند تشویق کارگران با پرداخت پاداش وجود دارد؛ موضوعی که این روز ها به جای به کارگیری چنین سیاستی در گروه بهمن خودرو از ابزار تحمیل اضافه کاری برای تسریع در تولید محصولات استفاده می شود. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65790342/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%9F%2F-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%81

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری