ارزش فولاد بکار رفته در خودرو 8 میلیون تومان است

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020312811867297792/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری