اختیارات توزیع خودروهای دولتی به استانداری ها داده شد

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020402465377544192/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری