اختلاف قیمت یک میلیاردی خودروهای مونتاژی چیست؟

حسینی کیا با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا قیمت خودروهای مونتاژی را مشخص می‌کند و بر همین اساس گاهی شاهد اختلاف قیمت یک میلیاردی بین خودروهای مونتاژی هستیم، گفت: کارخانه بر همین اساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند؛ اگر واردات آزاد شود و رقیب خودروسازان، خصوصی شود، مشتری خودروهای مونتاژی کاهش می‌یابد بر همین اساس قیمت آن‌ها نیز کاهش خواهد یافت.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65041153/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

به گزارش بازار، سید جواد حسینی کیا، با بیان اینکه خودروهای خودروسازان خصوصی شامل قیمت گذاری شورای رقابت نیستند، گفت: خودروسازان مونتاژی قیمت خودروهای خود را بر اساس برندی که تولید می‌کنند، مشخص می‌کنند؛ خودروسازان خصوصی بر اساس امتیازات و رتبه‌ای که دارند قیمت گذاری می‌کنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه دولت نقشی در قیمت گذاری خودروهای مونتاژی ندارد، گفت: بخشی از سهام خودروسازان، دولتی است به همین دلیل در گذشته شورای رقابت قیمت گذاری آن‌ها را انجام می‌داد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری