اتحادیه اروپا از سال 2035 تولید و فروش خودروهای احتراقی را ممنوع می کند

براساس یک توافق موقت که توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا منعقد شده است، انتشار کربن حاصل از خودروهای احتراقی تا سال 2035 به صفر می رسد.

     گفته می شود این توافق مستلزم کاهش 55 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 است که بسیار بیشتر از هدف فعلی کاهش 37.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65437109/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7

  به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا، براساس یک توافق موقت که توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا منعقد شده است، انتشار کربن حاصل از خودروهای احتراقی تا سال 2035 به صفر می رسد.

  براساس این توافق، فروش خودروهای بنزینی و گازوییلی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ممنوع می شود.

  براساس این توافق نامه، از سال 2035 هیچ خودروی جدیدی با موتور احتراقی در اتحادیه اروپا به فروش نمی رسد.

براساس یک موافقت نامه جدید تولید و فروش خودروهای بنزینی و گازوییلی تا سال 2035 در اتحادیه اروپا با هدف کاهش 100 درصدی انتشار دی اکسید کربن ممنوع می شود.

– براساس یک توافق موقت که توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا منعقد شده است، انتشار کربن حاصل از خودروهای احتراقی تا سال 2035 به صفر می رسد.

  جمهوری چک که در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در این خصوص افزود: مذاکره کنندگان کشورهای عضو، پارلمان و کمیسیون اروپا توافق کردند که خودروسازان باید تا سال 2035 به کاهش 100 درصدی انتشار کربن دست یابند.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری