ابتکارات دولت سیزدهم برای توسعه زیرساخت های CNG / از تکمیل رایگان مخازن تا حمایت از تاکسیرانی

اتکای قوی ایران به بنزین در سبد سوخت خودروهای سواری، چالش های اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی را به همراه دارد. برای رفع این مشکل، دولت اهمیت تشویق استفاده از گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت جایگزین را تشخیص داد و اقداماتی را برای توسعه زیرساخت ها انجام داد. اقتصاد ایران در …
منبع خبر: قدس آنلاین
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020728714065510400/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-CNG%2F%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری