آیا راه مقابله با واردات کالای مشابه داخلی افزایش نرخ ارز است؟ /نقش گنگستر ها در اقتصاد ایران! /4 مسیر برای رساندن پیشرفت ها به سفره مردم


رونق دلالی با خودرو های اسقاطی!، جزییات یکی از پیچیده ترین پروژه های اطلاعاتی سال های اخیر، کودکان قربانی فیلترینگ، هت تریک قهرمانی دختران، – در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:    نقش گنگستر ها در اقتصاد ایران!  محمد علی وکیلی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان نقش گنگستر ها در اقتصاد ایران! نوشت: بازار سیاه یا افتصاد زیرزمینی که بدون حمایت رسمی و به شکل غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می دهد در همه جای دنیا وجود دارد؛ در واقع اقتصاد ناپاک و سیاه همیشه سهمی از اقتصاد کشور ها را دارد.

اما این سهم در کشور های مختلف در مقیاس اقتصاد رسمی متفاوت می باشد.

اینکه در ایران اقتصاد سیاه دارای چه نرخی است محل اختلاف می باشد.

اما تقریباً عدد چهل درصد در مقیاس نرخ اقتصاد رسمی مورد اجماع می باشد.

نرخ اقتصاد زیرزمینی در هر کشور نمایشگر میزان عدم شفافیت اقتصاد آن کشور و شاخص حجم پول کثیف در آن اقتصاد به حساب می آید.

به عبارتی در هر کشوری که گردش، منشا و مقصد پول در آن نامشخص باشد و افراد نوکیسه و میلیاردر های یک شبه در آن زیاد باشد اقتصاد آن کشور تحت تاثیر اقتصاد زیرزمینی است؛ و امروز شوربختانه اقتصاد ایران با مختصات فوق شناسایی می شود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020608217032056832/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری