آغاز فروش نقدی و اقساطی X33 کراس


شرکت مادریم خودرو برای اولین بار فروش X33 کراس را با قیمت قطعی به ویژه برای ماه های آبان و آذر 1402 هجری شمسی منتشر می کند.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246952/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-33-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری