آغاز تولید سرسیلندر های بهبودیافته خودرو های گروه سایپا

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65027509/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری